Nabídka služeb

Andělka domácí zdravotní péče disponuje vysoce kvalifikovaným personálem a moderním přístrojovým vybavením, což umožňuje zajistit Vám zdravotní péči v té nejvyšší kvalitě a potřebném rozsahu a frekvenci.

Domácí zdravotní péče představuje v současné době již velmi důležitou alternativu v oblasti péče o osobu se zdravotním problémem, který vyžaduje vysoce kvalifikovanou péči ošetřovatelského personálu.

Výhodou domácí zdravotní péče je, že je poskytována v domácnosti pacienta, bez toho aniž by musel kamkoli docházet. Je tak stále ve svém přirozeném prostředí a oddaluje či se zcela eliminuje potřeba hospitalizace či pobytu v institucionálních zařízeních, která téměř vždy znamenají narušení rodinných vazeb, často zhoršení zdravotního stavu z důvodu „vytržení“ z prostředí, na které jsou pacienti zvyklí a kde se cítí bezpečně a mnoho dalších negativních konsekvencí.

Našim cílem je pomoci každému z Vás, aby nebylo nutné k hospitalizaci či opuštění domova z důvodu zdravotních komplikací přistoupit, a proto kontinuálně prohlubujeme kvalifikaci našich zdravotních sester, pořizujeme moderní přístrojové vybavení, navazujeme spolupráci s předními společnostmi s odvětví souvisejícími s možností zkomfortnit či umožnit pobyt v domácím prostředí, spolupodílíme se na vývoji asistivní technologie umožňující do budoucna tzv. telemedicínu, tedy distanční konzultaci s lékařem, zhodnocení probíhající péče a další výhody, které jsou již ve světe běžnou praxí.

Chceme Vám co možná nejvíce usnadnit překonání mnohdy velmi težké životní situace, proto potřebuje-li náš pacient zajistit kompenzační pomůcky po dobu péče zapůjčíme z vlastních skladových zásob.

V souvislosti se snahou o inovaci našich služeb jsem navázali spolupráci s naším partnerem, který zajistí pro naše pacienty snadno, komfortně a rychle dovoz léků a zdravotnických pomůcek, a zároveň ve spolupráci s našimi zdravotními sestrami a po konzultaci s ošetřujícím lékařem mohou doporučit i jinou, pomůcku jinou, vhodnější, včetně zavedení poskytovaní odborné ošetřovatelské péče.