Komplexní zajištění péče pro Vaše pacienty

15775191-web1-Doctor-stock-dr

Nejčastěji poskytujeme

 • péči o pacienta po chirurgických a ortopedických zákrocích v době rekonvalescence ošetřovatelskou a kondiční rehabilitaci
 • cvičení na lůžku
 • procvičení velkých kloubů
 • nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem
 • dechová cvičení
 • komplexní péče o imobilního inkontinentního pacienta
 • péče o onkologicky nemocné
 • péči v oblasti prevence vzniku dekubitů a opruzenin
 • péči o klienty v terminálním stadiu života
 • kontrolu fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesná teplota)
 • lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran a defektů)
 • odběry krve a jiného biologického materiálu
 • aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie
 • nácvik aplikace inzulinu
 • cévkování, klyzma, výplachy, péče o permanentní
 • katetr
 • ošetření stomií, PEGu, enterální sondy