O nás

Andělka domácí péče MSK s.r.o. poskytuje domácí zdravotní péči nejen v rozsahu vázaném na indikaci domácí péče ošetřujícím lékařem od základní péče až po výkony vysoce specializované odborné péče (ošetřovatelská, lékařská, fyzioterapie, psychologická,…) ve vlastním sociálním prostředí klientů, ale poskytuje služby i dle individuálních přání klientů.

Největším pozitivem námi poskytované domácí péče je zajištění integrity klienta s jeho vlastním sociálním prostředím, které přináší psychickou pohodu, aplikaci komplexního léčebného přístupu a snížení nákladů z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zaměřujeme se na všechny skupiny pacientů vhodných pro domácí péči, které se na nás obrátí. Pečujeme o pacienty po operačním zákroku v těch případech, kdy už není hospitalizace v lůžkovém zdravotnickém zařízení nezbytně nutná, dětem, u nichž dochází v domácím prostředí ke zjevně rychlejší rekonvalescenci, ale naší hlavní specializací je orientace na chronicky nemocné geriatrické pacienty a nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní i duševní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného personálu. Obvykle se jedná o klienty po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou, senilní demencí, klienty s plným i částečným ochrnutím, nebo o klienty se závažným duševním onemocněním, s imunodeficitem, či chronickou bolestí.

Naše přesvědčení

  • Věříme, že naši klienti jsou na prvním místě.
  • Věříme v týmovou spolupráci a v to, že naši zaměstnanci jsou naším největším přínosem.
  • Věříme, že budování dlouhodobých vztahů je velmi důležité pro naplnění našeho poslání.
  • Věříme, že musíme dbát na naši osobní, týmovou a morální integritu.
  • Věříme, že se musíme aktivně podílet na usnadnění dostupnosti kvalitní péče.
  • Věříme, že dosáhneme stanovených cílů.

Naše poslání

Našim posláním je pomáhat lidem, kteří se z důvodu změny svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé životní situaci a umožnit jim, s ohledem na jejich potřeby a přání, zůstat co nejdéle ve vlastním domově, případně na místě, které pro ně domov představuje a kde se cítí dobře.

Naše vize

Naší vizí je především naplňovat naše poslání a nabídnout pomoc komukoli, kdo ji potřebuje, bez ohledu na místo, kde se nachází. Z toho důvodu budeme aktivně rozšiřovat naše působení po celé České republice a navazovat spolupráci s pečujícími organizacemi, které zastávají stejné hodnoty jak my.